Kiến nghị hỗ trợ chính sách đất đai cho đồng bào DTTS

10:38 AM 11/08/2020 |   Lượt xem: 1938 |   In bài viết | 

Hỗ trợ đất sản xuất để tạo sinh kế cho đồng bào DTTS. (Ảnh TL)

Bộ TN&MT vừa có kiến nghị Chính phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho các địa phương bảo đảm việc đo đạc, cắm mốc giới đất đai, vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cũng như cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các công ty nông - lâm nghiệp, đồng bào DTTS...

Theo đại diện Bộ TN&MT, sau 5 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh, đến nay, 43/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc tiến hành đo đạc, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính.

Các bộ, ngành có liên quan đã triển khai rà soát 275 công ty nông, lâm nghiệp. Trong đó, diện tích các nông, lâm trường dự kiến bàn giao về địa phương theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 là 465.029ha, nâng tổng số diện tích bàn giao về địa phương từ trước đến nay đạt 1.086.594ha (theo Nghị quyết số 28-NQ/TW là 621.565ha, theo Nghị quyết số 30-NQ/TW là 465.029ha)…

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý đất đai vẫn còn bất cập, hạn chế cần phải được nhận diện, để giải quyết như: Hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường vẫn còn kém; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, lấn chiếm đất đai; Nguồn lực đất đai chưa thực sự được phát huy; vẫn tiềm ẩn nguy cơ rừng và đất rừng tiếp tục bị tàn phá, nguy cơ suy thoái môi trường tăng cao…

Do đó, để giải quyết căn cơ, đồng bộ vấn đề trên, Bộ TN&MT kiến nghị Hội đồng Dân tộc báo cáo Quốc hội bố trí ngân sách để hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết số 30-NQ/TW và Nghị quyết số 112/2015/QH13.

Bộ TN&MT cũng đề xuất cần nghiên cứu xây dựng một chính sách tổng thể, đồng bộ để giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của đồng bào DTTS. 

(baodantoc.vn)