Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Cần tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

09:13 AM 26/05/2020 |   Lượt xem: 2149 |   In bài viết | 

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường ngày 25/5

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN được thực hiện từ năm 2001 đến nay. Theo quy định hiện hành thì chính sách thuế SDĐNN đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020.

Tổng kết, đánh giá 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy, tổng số thuế SDĐNN miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438 tỷ đồng/năm.

Chính phủ cho rằng, trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN như quy định hiện hành là cần thiết. Do đó, Chính phủ trình Quốc hội kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến hết ngày 31/12/2025. Đối với giai đoạn từ 2026 trở về sau, cần thiết phải có đánh giá tác động trong tổng thể các chính sách thuế liên quan đến bất động sản để đề xuất chính sách thuế chung đối với bất động sản đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và đảm bảo tính khả thi.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế SDĐNN cho giai đoạn 2021-2025; nhất trí với đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian miễn, giảm thuế SDĐNN trong 5 năm tiếp theo.

Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu đều đồng tình với đề xuất này, vì đây là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình), Nghị quyết đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông nghiệp-nông thôn theo hướng hiện đại. Đại biểu Phương đề nghị, việc miễn thuế SDĐNN cần triển khai trong thời gian tới. Cùng với việc tiếp tục miễn, giảm thuế SDĐNN, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cùng đề nghị xem xét kỹ lưỡng công khai, minh bạch, chỉ đạo chặt chẽ trong việc quản lý thực hiện giảm thuế, đảm bảo đúng đối tượng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế SDĐNN đã góp phần thể thế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trong ngày làm việc 25/5, Quốc hội cũng nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Quốc hội cũng nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

(baodantoc.vn, 25/5)