Phú Thọ: Tiếp tục hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn

02:45 PM 16/04/2020 |   Lượt xem: 2839 |   In bài viết | 

Người dân sinh sống tại xã Địch Quả - Thanh Sơn sẽ tiếp tục được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 680/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG về việc cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Theo đó, người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 và Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về Bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội khác, trừ hỗ trợ đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Việc người dân sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 vẫn tiếp tục được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhóm đối tượng này, giúp họ thoát khỏi bẫy nghèo và gánh nặng tài chính trong trường hợp không may bị ốm đau, bệnh tật.

(baovephapluat.vn, 15/4)

Từ khóa