Chị Linh giỏi việc nước, đảm việc nhà

01:56 PM 25/07/2016 |   Lượt xem: 2758 |   In bài viết | 

Chị Linh sinh ra trong một gia đình thuần nông, khi lập gia đình lại khó khăn bởi không có đất sản xuất, phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống, sau đó chị được bên chồng cho 3,5 công ruộng sản xuất lúa nhưng vẫn không đủ sống và nuôi các con ăn học. 

Chị Linh đã quyết tâm chuyển đổi sản xuất. Từ 2 vụ lúa bấp bênh, chị chuyển sang 1 vụ màu, một vụ lúa. Lúc đầu chị chuyển sang trồng rau màu, nhưng giá cả bấp bênh, chị lại chuyển sang trồng lạc. Do đất mới chuyển đổi nên lạc đạt năng suất khá cao, giá bán ổn định, ít tốn công chăm sóc. Sau khi trồng lúa và trồng lạc, nhận thấy nguồn phụ phế phẩm còn nhiều mà không tận dụng hết, nên chị bàn với chồng mua 1 con bò cái về chăn nuôi thêm. Vừa làm, vừa tích lũy, chị đã mua thêm được 7 công đất (7.000 m2). Hiện nay, gia đình chị đã có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí. 

Không chỉ đảm việc nhà, chị còn hăng hái tham gia công tác phụ nữ của ấp. Chị Linh cho biết: Để phong trào phụ nữ phát triển, ngay từ đầu năm, chi hội đã tổ chức họp để triển khai công tác đến chị em, tổ chức sinh hoạt bốc thăm tổ hùn vốn xoay vòng và xét ưu tiên cho chị em gặp khó khăn trước. Để giúp chị em phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tiết kiệm, tạo nguồn vốn tại chỗ giúp cho chị em thoát nghèo bền vững.

Theo: Nguyễn Tân