Cựu chiến binh hiến đất xây dựng nông thôn mới

01:52 PM 03/08/2016 |   Lượt xem: 2557 |   In bài viết | 

Ông Thạch Ni chăm sóc vườn nhà.

Thực hiện phương châm: “Việc tốt dù nhỏ mấy cũng nên làm và việc xấu nhỏ mấy cũng nên tránh”; ông Ni đã cùng các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, khi xã vận động bà con xây dựng tuyến đường giao thông liên ấp đi qua nhà, ông Ni đã tiên phong hiến hơn 800 m2 đất và đốn bỏ hàng chục cây dầu có độ tuổi từ 7 - 10 năm để làm đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giao lưu hàng hóa và con em đi học dễ dàng trong 2 mùa mưa, nắng. Ông còn hiến trên 1.000 m2 đất để làm tuyến kênh thủy lợi nội đồng của ấp, phục vụ hoạt động sản xuất cho bà con trong vùng. 

Học tập việc làm có ý nghĩa của cựu chiến binh Thạch Ni, nhiều người trong ấp cũng đã hiến đất, tạo nên phong trào huy động sức mạnh cộng đồng tham gia xã hội hóa để xây dựng các tuyến giao thông liên ấp, liên xã ở địa phương.

Ông Thạch Kim, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi ấp Tha Na cho biết: “Việc làm của hộ ông Thạch Ni, đã góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương và cũng đã tác động đến các hộ khác, tạo nên phong trào học tập và làm theo lời Bác dạy”.   

Theo: Nguyễn Tân