Hội trưởng Hội Cựu chiến binh tâm huyết

10:10 AM 10/10/2016 |   Lượt xem: 2244 |   In bài viết | 

Ông Lò Văn Tân, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh

Nhờ có sự tâm huyết, nhiệt tình của ông Dương, nên các phong trào, hoạt động của Hội CCB xã Hát Lừu luôn diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hội viên không chỉ đoàn kết, gắn bó, giúp nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn, tang ma, cưới hỏi; mà còn nỗ lực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hiện tại, các hội viên Hội CCB xã đang trực tiếp quản lý, chăm sóc, bảo vệ 93 ha rừng. Nhiều gia đình hội viên là điển hình trong phát triển kinh tế như: Ông Đồng Văn Xôm nuôi cá giống, lợn giống, mỗi năm cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng đã trừ chi phí; ông Lò Văn Tân nuôi cá, lợn thương phẩm mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng…

Đặc biệt, một trong những hoạt động nổi bật của Hội CCB xã Hát Lừu là tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm (từ năm 2011 - 2016), có 146 gia đình hội viên CCB trong xã hiến hơn 11.300 m2 đất vườn và nhà ở để làm đường giao thông; trực tiếp đóng góp 13.200 ngày công, trị giá hơn 260 triệu đồng, để xây dựng các tuyến đường và công trình hạ tầng nông thôn.

Chia sẻ về những công việc của Hội trong thời gian tới, ông Lò Văn Dương cho biết: “Bám sát nhiệm vụ công tác Hội, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các hội viên. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các gia đình hội viên nghèo làm nhà ở; tổ chức các lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho các hội viên; động viên các hội viên phát huy nội lực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với đặc điểm của địa phương”.

Theo: Hồng Oanh (baotintuc.vn)