Công trình nước tự chảy: Hiệu quả từ mô hình trao quyền cho người dân quản lý và thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng

04:41 PM 18/10/2021 |   Lượt xem: 4379 |   In bài viết | 

Nhóm Cộng đồng xóm Đồi 1 bên cạnh bể nước tự chảy được khánh thành đưa vào vận hành, khai thác từ ngày 15/7/2021

Năm 2018, với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC), xóm Đồi 1 đã hình thành Nhóm cộng đồng (NCĐ) để tham gia Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135 tại Hoà Bình và Trà Vinh” do RIC triển khai, được tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid), trong đó chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho người dân; hỗ trợ Nhóm cộng đồng triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và tổ chức vận hành, bảo trì các công trình…

Tham gia dự án RIC, NCĐ đã được tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn thực hiện các thủ tục lập kế hoạch, lập dựng dự toán và các trình tự, thủ tục tài chính liên quan đến thanh quyết toán vốn công trình…

Nhóm Cộng đồng xóm Đồi 1 họp báo cáo kết quả thực hiện dự án xây dựng công trình nước tự chảy

Quá trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của RIC đã giúp NCĐ xóm Đồi 1 đủ năng lực để quản lý và thực hiện xây dựng công trình nước sinh hoạt tự chảy, kênh mương, duy tu bảo dưỡng công trình… Nổi bật trong đó là việc xây dựng công trình nước sinh hoạt tự chảy với tổng kinh phí gần 190 triệu đồng, trong đó Dự án RIC hỗ trợ 120 triệu, 70 triệu còn lại được người dân trong xóm tự đóng góp. Nguồn này được quản lý bằng một tài khoản đồng sở hữu trong NCĐ (gồm Trưởng nhóm và Kế toán).

Ông Bùi Văn Hanh – Trưởng xóm Đồi 1 cho biết: “Trước khi có RIC về thì các thành viên trong NCĐ không biết gì về việc lập kế hoạch, dự toán kinh phí, thiết kế công trình, báo cáo kết quả thực hiện dự án…  Nhưng sau một thời gian được tham gia tập huấn thì NCĐ đã tự triển khai, đứng ra tổ chức quản lý và thực hiện 01 công trình nước tự chảy và 2km đường mương. Đến thời điểm hiện tại, Nhóm cộng đồng có đủ năng lực để thực hiện các công trình có nguồn vốn từ 1 tỷ đổ lại”.  

Ông Bùi Văn Hanh – Trưởng xóm Đồi 1, đồng thời là Trưởng Nhóm cộng đồng thôn Đồi 1 phấn khởi chia sẻ về những kết quả do Nhóm cộng đồng chủ trì triển khai

Công trình bể nước nằm sát khu dân cư, thuận tiện cho người dân dẫn nước về sử dụng tại gia đình

Từ đầu năm 2021 đến nay, sau gần 7 tháng triển khai, NCĐ xóm Đồi 1 đã hoàn thành xây dựng 01 công trình nước tự chảy gồm 4 bể chứa (thể tích 30m3/bể) với hơn 2800m đường ống dẫn nước từ nguồn về các bể. Hiện tại công trình bể mới xây xong, NCĐ đã cử ra các Tổ vận hành gồm 3 người/1tổ để đảm bảo nguồn nước về các bể, từ đó chia ra đến từng hộ gia đình trong xóm.   

“Trước đây 8 hộ gia đình trong xóm chúng tôi cùng đóng góp mỗi nhà hơn 2 triệu đồng để mua đường ống và đi tìm nguồn nước cách nhà 2-3km để dẫn nước về nhà phục vụ sinh hoạt. Việc trang bị, sửa chữa tốn kém, nước chảy về thất thường. Sau khi có công trình nước sinh hoạt do dự án RIC xây dựng, việc dẫn nước sinh hoạt về nhà rất thuận tiện. Gia đình chỉ mua 20-30m đường ống là đã dẫn được nước từ bể nước của Dự án về nhà dùng, không còn vất vả như trước đây nữa”. Cô Bùi Thị Sang – Người dân xóm Đồi 1 phấn khởi chia sẻ.

Cô Bùi Thị Sang – Người dân xóm Đồi 1 phấn khởi khi có nguồn nước sạch thuận tiện cho sinh hoạt gia đình

Hệ thống đường ống dẫn nước về các bể chứa chạy men theo con đường liên xóm rất thuận tiện cho quá trình sửa chữa, bảo dưỡng

Bà con xóm Đồi 1 phấn khởi khi công trình nước tự chảy được khánh thành đưa vào sửa dụng.

Để đảm bảo việc vận hành lâu dài, hiệu quả, NCĐ cũng dự kiến sẽ yêu cầu mỗi hộ gia đình tự mua đồng hồ nước để lắp đặt để tính lượng nước sử dụng trong tháng. Hằng tháng sẽ thu tiền của mỗi hộ dân từ 500đ-1000đ/m3 nước. Số kinh phí này sẽ được đưa vào Quỹ bảo trì và một phần chi cho Tổ vận hành.  

Qua quá trình triển khai, NCĐ đã tự đánh giá những khó khăn, thuận lợi, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn trong những giai đoạn sau này. Điều đó cũng cho thấy hiệu quả của các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực do RIC triển khai; giúp cho năng lực của mỗi thành viên trong Nhóm cộng đồng được nâng lên, biết tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, chất lượng công trình được nâng lên cao hơn, phục vụ hữu ích cho cuộc sống đồng bào nơi đây. Người dân xóm Đồi 1 vô cùng phấn khởi và mong muốn tiếp tục được duy trình bền vững công trình nước tự chảy trên địa bàn xóm.

Xuân Thường