ĐBQH Bế Trung Anh ủng hộ việc cần có một dự án số hoá toàn diện cho ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

08:27 AM 13/12/2021 |   Lượt xem: 58041 |   In bài viết | 

Ông Bế Trung Anh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đại diện Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE).

Theo ĐBQH Bế Trung Anh, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách đặc thù cho các DTTS trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong CMCN 4.0 thì đây chính là đối tượng bị bỏ lại phía sau nhất và cần thiết phải có một chương trình hành động riêng với những nguồn lực đầu tư của cả Nhà nước và xã hội.

Là người từng có công sức và kinh nghiệm cho việc thống nhất mã tiếng Việt (Kinh) về chuẩn Unicode, TS. Đặng Minh Tuấn - Trưởng ban Hành động vì Ngôn ngữ của VAYSE cho biết, ngay với tiếng Kinh, việc thống nhất mã về chuẩn Unicode cũng mất hơn 10 năm thì với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

Vì thế, tâm nguyện của TS. Đặng Minh Tuấn mong muốn Chính phủ sớm có một đề án để số hoá toàn diện cho ngôn ngữ các DTTS Việt Nam và đó chính là quyền bình đẳng của họ trong thời đại CMCN 4.0. Đây là đòi hỏi tối thiểu cần phải làm và chỉ khi có được nền tảng này thì cộng đồng các DTTS mới có thể bước vào nền kinh tế tri thức và không bị bỏ lại phía sau trong CMCN 4.0.

TS. Đặng Minh Tuấn cũng cho biết là tuy có một số dân tộc đã có font chữ và bộ gõ cho ngôn ngữ của mình nhưng chưa được thống nhất về một chuẩn chung theo Unicode. Chính vì thế, việc làm đầu tiên là cần phải có một dự án khảo sát và đánh giá lại toàn bộ các sản phẩm số hoá ngôn ngữ DTTS trên toàn quốc. Sau đó mới đến việc xây dựng các bộ font chữ riêng và bộ gõ theo chuẩn chung của Unicode. Tuy nhiên, làm xong những công việc đó vẫn là chưa đủ mà còn phải tuyên truyền, đào tạo tin học theo đặc thù riêng cho các DTTS. Đây là công việc rất cần sự tham gia của các trí thức DTTS cho chính các đồng bào của họ.

Tiếp thu những đề xuất của TS. Đặng Minh Tuấn, ĐBQH Bế Trung Anh khẳng định sự ủng hộ cho một đề án cấp quốc gia về vấn đề này và cá nhân ông cùng các ĐBQH người DTTS sẽ chính thức có tiếng nói trước Quốc hội. Ông cũng đề nghị VAYSE và cá nhân TS. Đặng Minh Tuấn sớm có một buổi làm việc chính thức với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho những mong muốn này. 

(congnghevadoisong.vn)