Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2018

01:32 PM 24/04/2018 |   Lượt xem: 1679 |   In bài viết | 

Niềm vui có nước sạch sử dụng

Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 -15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2018 và lồng ghép với các ngày Lễ lớn 30/4-1/5 hoặc các lễ hội địa phương…

Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong đảm bảo cung cấp nước sạch và vệ sinh cho người dân, huy động cộng đồng tham gia xây dựng, sử dụng và bảo quản công trình cấp nước và vệ sinh, cũng như thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch và vệ sinh của người dân.

Bộ NN-PTNT khẳng định Tuần lễ Quốc gia NS-VSMT hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998, được các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng, điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

Tuần lễ Quốc gia NS-VSMT năm nay có chủ đề “NS-VSMT vì sức khỏe cộng đồng”, với các nội dung chính sau:

Mỗi Bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, TP tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh, phát động với sự tham gia của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh.

Tổ chức tham quan mô hình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước, cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả, bền vững.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình…, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục đích, nội dung về NS-VSMT ở địa phương. Tổ chức truyền thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị- xã hội để giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng về nước sạch và gìn giữ vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, văn nghệ, thi viết, vẽ…

Huy động toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo NS- VSMT vì sức khỏe cộng đồng”.

Thông điệp của Tuần lễ Quốc gia NS-VSMT năm 2018:

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS-VSMT.

2. Đảm bảo NS- VSMT vì sức khỏe cộng đồng.

3. Xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình bạn.

4. Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ.

5. Hãy để cho trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

6. Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, để phòng ngừa bệnh tiêu chảy và chân tay miệng cho trẻ.

7. Thường xuyên rửa tay với xà phhòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

8. Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ngay hôm nay, cho con em mình lớn khôn, khỏe mạnh.

9. Sử dụng nước tiết kiệm-hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

 

(nongnghiep.vn)