Nghiên cứu, xây dựng hệ thống truyền thông radio số tại Đắk Lắk và Tây Nguyên

07:58 AM 07/03/2018 |   Lượt xem: 1817 |   In bài viết | 

Định hướng mục tiêu gồm: Thiết kế và xây dựng hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) phục vụ phổ biến kiến thức thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các thông tin khẩn cấp của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, đảm bảo an toàn thông tin và tính dự phòng hệ thống trong trường hợp khẩn cấp. Triển khai thử nghiệm hệ thống truyền thông radio số tại một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk có hiệu quả truyền thông cao, chi phí vận hành giảm đáng kể so với hệ thống truyền thông hiện hành. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành hệ thống.

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm gồm: Bộ tài liệu thiết kế và xây dựng Hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 03 cấp; bộ tài liệu khai thác, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.

Hệ thống truyền thanh radio số đồng nhất 03 cấp sử dụng 02 phương thức internet và FM, gồm: Phần cứng; hệ thống phần mềm và tính năng; thử nghiệm và triển khai (Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 02 huyện và 04 xã; có hiệu quả truyền thông cao và chi phí vận hành giảm tối thiểu 30% so với hệ thống truyền thông hiện hành).

Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sản phẩm khác: Đào tạo 02 Thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh; 01 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí uy tín chuyên ngành cấp quốc gia và 01 bài báo hội thảo quốc tế.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 02/5/2018, hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 02/5/2018.

(baochinhphu.vn)