Quảng Trị: Giao khoán gần 5.000 ha rừng cho đồng bào Bru Vân Kiều

09:02 AM 15/12/2021 |   Lượt xem: 57027 |   In bài viết | 

Cũng từ chủ trương giao rừng, nhiều hộ gia đình ở xã vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã vươn lên làm giàu chính đáng từ rừng.

Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, huyện Vĩnh Linh có kế hoạch thực hiện giao khoán 4.899 ha rừng cho đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều sản xuất, quản lý và bảo vệ. Trong đó, toàn bộ diện tích 3.126 ha rừng xã Vĩnh Ô và 1.773 ha xã Vĩnh Hà sẽ được giao cho các hộ dân là  đồng bào DTTS Bru Vân Kiều quản lý, bảo vệ và sản xuất. Cùng với việc giao khoán rừng, UBND huyện Vĩnh Linh cũng định hướng người dân phát triển các loại cây dược liệu, cây lâm sản và kết hợp khai thác lâm sản dưới tán rừng để phát triển kinh tế một cách bền vững.

Việc rà soát, giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS là một chủ trương đúng, kịp thời để đồng bào có tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế một cách bền vững, nhằm thúc đẩy sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chia sẻ: “Vụ Đông Xuân năm nay, huyện đã có kế hoạch chi tiết để giao gần 5.000 ha rừng cho bà con Bru Vân Kiều ở hai xã Vĩnh Ô và Vĩnh Hà để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2020 huyện cũng đã giao 220,05 ha đất rừng sản xuất cho đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều rồi”.

Được biết, sau khi giao rừng, đồng bào Bru Vân Kiều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm sản xuất. Đến nay, huyện đã cấp được 205 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 153 hộ đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều thiếu đất thuộc xã Vĩnh Ô. Riêng xã Vĩnh Hà đã tiến hành giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 40 hộ ở vùng di dân Khe Trổ, với diện tích 2,57 ha; cấp đất rừng sản xuất cho 2 hộ đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều với diện tích 7 ha. Cho đến thời điểm này, diện tích giao cho đồng bào Bru Vân Kiều được bà con chăm sóc, bảo vệ tốt. đối với diện tích rừng sản xuất được đồng bào phát huy để phát triển kinh tế hộ gia đình, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt./.

(baodantoc.vn)