Hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer ở Trà Vinh

08:24 AM 30/11/2017 |   Lượt xem: 2881 |   In bài viết | 

Tạc tượng dân gian là một trong năm nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số được tỉnh Kon Tum khôi phục và bảo tồn

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, đến nay, các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer đều có trường mẫu giáo, đạt tỷ lệ 96,8% số trẻ em đến trường, 56 trong số 59 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 95,86% và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%.

Bên cạnh việc hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, Trà Vinh còn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức là người Khmer ở các cấp. Ðến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người Khmer chiếm 18,52%, trong đó, tỷ lệ ở cấp xã chiếm 14,26% và cấp huyện, tỉnh chiếm 18,79%.

(nhandan.com.vn)