Lào Cai: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi

10:44 PM 10/12/2022 |   Lượt xem: 10008 |   In bài viết | 

Cắt băng khai mạc Tuần lễ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi năm 2022

Tuần lễ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi huyện Bảo Thắng là một trong các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tham gia Tuần lễ quảng và và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có các các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai với tổng số 45 gian hàng. Riêng huyện Bảo Thắng - đơn vị tổ chức có 14 xã, thị trấn của huyện tham gia với 17 gian hàng. Các gia hàng đều có những sản phẩm đặc trưng riêng của từng địa phương như: Các sản phẩm nông sản tươi sống theo mùa vụ; nhóm nông, lâm, thủy sản đã qua chế biến; hàng thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là có 142 sản phẩm nông sản đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó 29 sản phẩm đạt 4 sao và 113 sản phẩm đạt 3 sao.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan các gian hàng

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, việc tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm năm 2022 góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm vùng DTTS của tỉnh Lào Cai. Góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất... có cơ hội liên kết hợp tác phát triển sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu “Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp”. Tỉnh Lào Cai cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Tuần lễ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi.

Khởi công Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng

Nhân dịp này, huyện Bảo Thắng đã tổ chức khởi công Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ do Công ty Quế Hồi Việt Nam VINASAMEX làm chủ đầu tư, với công suất chế biến 10 - 15 nghìn tấn quế tươi/năm; chiết suất tinh dầu quế đạt 50 nghìn lít/năm với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm ổn định cho 250 lao động địa phương.

(baodantoc.vn)