Xuất cấp gạo cho tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình

08:33 PM 14/05/2018 |   Lượt xem: 1040 |   In bài viết | 

Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang được cấp 415,62 tấn gạo. Tỉnh Quảng Bình được cấp 1.368,315 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh nêu trên phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

(baochinhphu.vn)