Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết 2018

04:27 PM 02/02/2018 |   Lượt xem: 1179 |   In bài viết | 

Các hộ nghèo được hỗ trợ gạo đói giáp hạt và trong dịp Tết

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.419,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh: Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa được xuất cấp 677,67 tấn gạo; tỉnh Hà Giang 340,5 tấn gạo; tỉnh Bắc Kạn 99,225 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 302,34 tấn gạo.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh trên tiếp nhận va sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

(dantocmiennui.vn)