Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trước thềm Xuân

09:33 AM 01/02/2022 |   Lượt xem: 4854 |   In bài viết | 

Đổi thay ở vùng đồng bào DTTS huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Tư liệu

Khẩn trương từ cơ sở

Trong nhiều chương trình làm việc với các bộ, ngành hay các địa phương năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã luôn nhấn mạnh đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để Chương trình MTQG đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất. Điều này, thể hiện quyết tâm chính trị, sự quyết liệt, ráo riết thể hiện ở tâm thế, tư thế của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc khi được Chính phủ giao chủ trì triển khai thực hiện Chương trình MTQG đặc biệt này.

Mới đây, những ngày cuối năm bộn bề công việc, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã có nhiều chuyến công tác địa phương để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, sát sao chỉ đạo công tác dân tộc, triển khai thực hiện Chương trình MTQG từ cơ sở.

Trong chuyến công tác tại Tuyên Quang, ông Chu Quang Dần, Người có uy tín thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ niềm vui khi thấy Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về thăm bà con. Ông Dần chia sẻ, bà con đang mong đợi Chương trình MTQG sớm được triển khai tại địa phương, như vậy sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế giúp bà con phát triển kinh tế, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã có sự chủ động vào cuộc triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Theo chia sẻ của nhiều đồng chí lãnh đạo các tỉnh, Chương trình MTQG có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, được các địa phương rất mong đợi.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm khẳng định, tỉnh Tuyên Quang đã và đang chủ động vào cuộc, bố trí ngân sách; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm kiểm tra, giám sát, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào. Khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng là quyết tâm chung của nhiều lãnh đạo địa phương được thụ hưởng Chương trình MTQG đặc biệt này.

Tại các địa phương, Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh, để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, các địa phương cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ban, ngành cần tăng cường để đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ từng năm và tiến độ thực hiện Chương trình MTQG. Bộ trưởng cũng đề nghị, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tâm thế mới, quyết tâm cao

Có thể thấy, với vai trò là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Chương trình MTQG, Ủy ban Dân tộc ráo riết bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình MTQG đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, có vai trò quan trọng của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong năm 2021, mặc dù Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG mới được thành lập (tháng 3/2021) và nhân sự được kiện toàn muộn, khối lượng nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao là rất lớn. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện Chương trình MTQG gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước. Trên cơ sở xem xét báo cáo do Hội đồng thẩm định Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. Ngoài ra, Văn phòng còn tham mưu, phối hợp, góp ý kiến xây dựng hàng loạt văn bản, thông tư hướng dẫn quan trọng khác để triển khai các bước công việc của Chương trình MTQG…

Sắc Xuân trên những bản làng vùng cao. Ảnh: Tư liệu

Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Chương trình MTQG giai đoạn này được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chính sách dành cho đồng bào DTTS nhiều năm qua. Tuy nhiên, trọng tâm là chuyển dần từ các chính sách mang tính chất hỗ trợ sang đầu tư phát triển, tập trung cho những địa bàn khó khăn nhất... Các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình MTQG đều có tính liên kết, kết nối chặt chẽ, với định hướng rõ ràng trong việc tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho đồng bào DTTS.

Để triển khai Chương trình MTQG đạt hiệu quả, nhiều chương trình làm việc, nhiều cuộc ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các bộ, ngành được triển khai một cách bài bản, sâu rộng. Điều đó cho thấy sự đổi mới trong tư duy phối hợp, thể hiện từ phối hợp nội bộ các vụ, đơn vị đến các bộ, ngành, địa phương…

Tin tưởng rằng, với tâm thế mới, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Dân tộc, Chương trình MTQG sẽ phát huy hiệu quả trong thực tiễn, như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương đầu năm 2022: “Giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi”. 

Thanh Huyền (baodantoc.vn)