Sơn La: Đã đề xuất công nhận 5 xã vùng cao

10:06 AM 25/10/2018 |   Lượt xem: 3265 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ là xã được tách ra từ xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (thời điểm tách ra vào năm 2007 đang thuộc huyện Mộc Châu). Xã Xuân Nha là xã vùng cao được công nhận theo Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 26/1/1993 của Bộ trưởng – Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và miền núi về việc công nhận xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.

Tháng 4/2017, Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội giám sát về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Báo cáo số 182/BC-UBND ngày 21/4/2017 về kết quả thực hiện việc phân định vùng miền núi và dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao.

Trong Báo cáo số 182/BC-UBND có nội dung đề nghị công nhận 5 xã mới tách và thành lập mới chưa có quyết định công nhận là xã miền núi, vùng cao bao gồm: Xã Chiềng Xuân, Tân Xuân, huyện Mộc Châu (nay là huyện Vân Hồ) tách từ xã Xuân Nha và thành lập mới năm 2007; xã Nà Bó, huyện Mai Sơn; xã Hua Nhàn, Háng Đồng, huyện Bắc Yên thành lập năm 2008. Cả 5 xã nêu trên đề nghị công nhận là xã thuộc vùng cao.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức hay quyết định công nhận 5 xã nêu trên là xã vùng cao.

Hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang tiếp tục kiến nghị, đề xuất lên Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan Trung ương, sớm có quyết định công nhận xã vùng cao.

(baochinhphu.vn)