Ủy ban Dân tộc trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới

10:17 AM 05/09/2022 |   Lượt xem: 3954 |   In bài viết | 

Đoàn cơ sở Sở Y tế Nghệ An tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Nội dung kiến nghị như sau: Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì các xã thuộc khu vực II, khu vực III nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng chính sách áp dụng đối với xã khu vực II, khu vực III: trong đó, có chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Cử tri kiến nghị xem xét có lộ trình cụ thể, vì trên thực tế đời sống của người dân ở các khu vực này vẫn còn rất nhiều khó khăn nên việc cho thôi hưởng chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT đã làm giảm tỷ lệ bao phủ BHYT, ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân”.

Khám, chữa bệnh miễn phí hậu Covid-19 cho người dân xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 3695/VPCP-QHĐP ngày 2/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tác động và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (tại Tờ trình số 1601/TTr-UBDT ngày 20/10/2021) và đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 7957/VPCP-QHĐP ngày 30/10/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BYT ngày 7/7/2022 về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Các bác sĩ khám, tư vấn cho người nghèo ở huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Vân Thanh

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hoàn thành Dự thảo lần 1, đăng trên Cổng thông tin điện tử xin ý kiến các đối tượng liên quan, trong đó có bổ sung Khoản 5, Điều 4: “Người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025".

(baonghean.vn)