Tái trồng cây thuốc phiện ở nhiều nơi

12:36 AM 04/11/2017 |   Lượt xem: 6267 |   In bài viết | 

Tái trồng cây thuốc phiện nở rộ ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, ở khu vực biên giới các tỉnh Tây Bắc

Đặc biệt là việc tái trồng cây thuốc phiện ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, ở khu vực biên giới các tỉnh Tây Bắc, Bắc miền Trung và trồng cây cần sa tại một số tỉnh phía Nam và Đông Bắc Bộ.

Chủng loại ma túy thay đổi liên tục, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, đa dạng. Đã xuất hiện một số tụ điểm điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp trong nước.

Đến hết năm 2016 cả nước có 210.751 người nghiện ma túy, tăng 10.617 người so với năm 2015 (200.134 người). Trong đó, nam là 204.220, nữ là 6.492 người; 67,5% đang sinh sống ngoài xã hội; 13,5% trong các cơ sở cai nghiện, 19% đang trong trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Về độ tuổi, dưới 16 tuổi là 1.112 người; từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là 1.583; từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi là 76.515 người; từ 30 tuổi trở lên là 131.541 người. Số liệu tổng hợp từ 53 tỉnh, thành phố cho thấy trong độ tuổi vị thành niên nghiện ma tuý là 2.718 em.

Báo cáo của Đoàn giám sát cho biết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống HIV, ma túy và mại dâm ở nhiều nơi vẫn mang tính phong trào.

Tổng kinh phí bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 là 2.360 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 1.783 tỷ đồng, bằng 70% so với mức phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ (Chính phủ phê duyệt 2.522 tỷ đồng). Ngân sách địa phương chi 576 tỷ đồng (chiếm 24,4%); kinh phí tài trợ của nước ngoài 755 triệu đồng (chiếm 0,1%).

Ngoài ra, còn có nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Quỹ Phòng, chống ma túy theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm.

Theo báo cáo của Bộ Công an, số dư quỹ đến hết ngày 31/12/2016 khoảng hơn 42 tỷ đồng.

(nld.com.vn)