27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

03:41 PM 30/07/2021 |   Lượt xem: 2499 |   In bài viết | 

Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

(Nguồn: TTXVN)