Bảo tồn 2 lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa

10:26 AM 08/09/2022 |   Lượt xem: 1283 |   In bài viết | 

Một lễ hội truyền thống của đồng bào Mường tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Một lễ hội truyền thống của đồng bào Mường tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Ngoài ra, 3 lễ hội cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đưa vào kế hoạch bảo tồn lần này gồm: Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Tết cơm mới của dân tộc Mường tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Công tác bảo tồn, phục dựng các lễ hội sẽ được tiến hành khảo sát, điều tra thực tế, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS tại các địa phương; tổ chức truyền dạy phương pháp, kỹ năng thực hành các lễ hội truyền thống và hỗ trợ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn, tổ chức trình diễn, tái hiện các lễ hội.

Bộ VHTT&DL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở VHTT&DL các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con các DTTS.

Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS.

Được biết, Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được tổ chức truyền thống vào các ngày từ 17 - 19 tháng Giêng hằng năm. Người dân Mường Đòn ở các thôn Vân Phú, Vân Phong, Vân Tiến, Vân Đình, xã Thành Mỹ tổ chức lễ hội, tế rước trọng thể với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, đa dạng.

Đây là lễ hội thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng của người Mường. Không chỉ thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc khu vực miền núi, mà còn góp phần bảo tồn, khôi phục những giá trị văn hóa nói chung và văn hóa phi vật thể nói riêng.

(baodantoc.vn)