Khai mạc Liên hoan Văn hóa các dân tộc Tuyên Quang năm 2022

11:05 AM 28/08/2022 |   Lượt xem: 1098 |   In bài viết | 

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, huyện Na Hang trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đoàn tham gia các hoạt động như: Triển lãm ảnh "Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang"; trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa; trình diễn, giới thiệu nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc; các trò chơi, trò diễn dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc; những sáng tác ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống lao động, tình yêu đôi lứa, tình đoàn kết các dân tộc anh em và những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương... Liên hoan Văn hóa các dân tộc thực sự mang tới một không gian văn hóa rực rỡ sắc mầu, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tuyên.

Màn hát múa Tiếng hát Páo dung của đoàn văn nghệ huyện Na Hang

Liên hoan là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang đến bạn bè, du khách. Đồng thời, là dịp để khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, không ngừng sáng tạo, biểu diễn và truyền dạy di sản văn hóa nghệ thuật dân gian, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Múa xúc tép của đồng bào Cao Lan do đoàn nghệ thuật huyện Sơn Dương trình diễn

Kết quả, nội dung trưng bày không gian văn hóa, các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa đạt giải xuất sắc; nội dung trình diễn nghi lễ sinh hoạt văn hóa các dân tộc, đội Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên đạt giải xuất sắc. Ban Tổ chức cũng đã công bố 10 tiết mục xuất sắc của các đội. Kết quả chung cuộc đoàn huyện Chiêm Hóa và Na Hang đạt giải xuất sắc.

(baodantoc.vn)