Thành lập Câu lạc bộ bảo tồn Xòe Thái tỉnh Điện Biên

02:38 PM 09/01/2023 |   Lượt xem: 2019 |   In bài viết | 

Tiết mục văn nghệ “Múa khăn piêu” chào mừng thành lập CLB bảo tồn Xòe Thái

Sự ra đời của CLB bảo tồn Xòe Thái góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các thành viên có điều kiện, cơ hội giao lưu học hỏi, cùng nhau nghiên cứu, sưu tầm những nét đẹp văn hóa dân tộc Thái, gìn giữ và phát triển xòe Thái tới các thế hệ mai sau.

Sau khi thành lập, CLB sẽ nghiên cứu, bảo tồn, phát huy, giới thiệu quảng bá nghệ thuật xòe Thái; tổ chức tập luyện các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; truyền dạy cho thế hệ trẻ học tập và tham gia. Gắn bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; lưu giữ, phát huy những nét văn hóa truyền thống gắn bó mật thiết với nghệ thuật múa xòe hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.

Ban sáng lập CLB bảo tồn Xòe Thái

(baodienbienphu.info.vn)