Thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018

10:21 AM 11/07/2018 |   Lượt xem: 2326 |   In bài viết | 

Đối tượng tham gia cuộc thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp người dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không được tham gia dự thi.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tác mới, chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa công bố và biểu diễn trên sân khấu dưới bất kỳ hình thức nào. Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với các tác phẩm sao chép, mô phỏng, ý tưởng và giai điệu lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước.

Mỗi tác giả được gửi không quá 2 tác phẩm dự thi. Bài dự thi đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông Times New Roman, có kèm theo bản thu CD Demo.

Ban tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ sau khi phát động đến hết ngày 28/9/2018 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bài qua đường Bưu điện). Tổng kết, tổ chức trao giải thưởng dự kiến vào tháng 11/2018 tại Hà Nội.

Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc; những thay đổi ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu, các loại tệ nạn xã hội.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTT&DL. Địa chỉ: 51 - 53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Fax:024.39438231. Điện thoại liên hệ: 024.39438231 (máy lẻ 212 hoặc 128)Email:htvanvhdt@gmail.com. Ngoài phong bì ghi rõ bài dự thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số.

Hải Anh