Thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật các DTTS vùng Tây Nam Bộ

09:47 AM 27/03/2023 |   Lượt xem: 2044 |   In bài viết | 

Tây Nam Bộ - vùng đất màu mỡ cho sự phát triển của các loại hình nghệ thuật lấy chất liệu từ văn học dân gian của các DTTS.

Đây là diễn đàn trao đổi giữa Trung ương Hội VHNT các DTTS Việt Nam với lãnh đạo Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, tìm giải pháp gắn kết hội viên với Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam cũng như với Hội VHNT địa phương. Bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tác nhắm tới mục tiêu có được nhiều sản phẩm VHNT chất lượng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các DTTS khu vực Tây Nam Bộ trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặn đường phát triển văn học nghệ thuật các DTTS hiện nay, những vấn đề thực tiễn về văn hóa, văn học nghệ thuật các DTTS, các giải pháp chính sách phát triển bền vững văn hóa, văn học nghệ thuật các DTTS trong bối cảnh hội nhập ở vùng Tây Nam Bộ.

Đồng thời, các đại biểu cũng đánh giá thực trạng hoạt động VHNT của các Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian qua. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng, khu vực Tây Nam Bộ là nơi sinh sống của đồng bào các DTTS Khmer, Hoa, Chăm, là vùng đất màu mỡ cho sự phát triển của các loại hình nghệ thuật nhất là các loại hình nghệ thuật lấy chất liệu từ văn học dân gian của các DTTS. Tuy nhiên thời gian qua việc đầu tư phát triển vẫn còn bỏ ngỏ, lĩnh vực văn học chưa được phát triển đúng tầm vì thiếu sức người sức của, các tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi vào đời sống đồng bào, chưa đi sâu vào lớp học sinh, sinh viên, việc sáng tác vì thế gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham gia đóng góp cho sự phát triển VHNT các DTTS.

Theo ông Thạch Đờ Ni - Chi hội trưởng Chi hội VHNT các DTTS tỉnh Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua chi hội các hoạt động khá sôi động với nhiều hoạt động thiết thực với nhiều tác phẩm ấn tượng, mỗi năm có hàng chục tác phẩm chất lượng xuất bản. Tuy nhiên con số này là rất hạn chế. Ông mong muốn thời gian tới VHNT của vùng sẽ sôi động lên và tìm ra phương án để việc xuất bản quảng bá các tác phẩm VHNT đặc biệt với các dân tộc có chữ viết như đồng bào dân tộc Khmer, để đi sâu rộng hơn trong quần chúng.

Ông Nông Quốc Bình - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các DTTS Việt Nam cho biết: Hội nghị lần này nhằm đưa ra những giải pháp thúc đẩy phát triển bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer của vùng Tây Nam Bộ, đặc biệt đây là vùng có vốn văn hóa dân gian vô cùng đặc sắc. Thực trạng cho thấy, các Chi hội của các tỉnh đã có tác phẩm nhưng hạn chế lớn nhất là mức độ tuyên truyền phổ biến, quảng bá tác phẩm của các chi hội. Cùng với đó, những hạn chế sức người, sức của là bất cập cần giải quyết. Hội sẽ cố gắng tổ chức các chương trình, các sân khấu, hội diễn về giá trị nghệ thuật dân gian đến đông đảo độc giả, khán giả. Đồng thời, sẽ tiếp tục phổ biến và quảng bá các giá trị văn học nghệ thuật các DTTS giai đoạn sắp tới, cố gắng giới thiệu một phần các giá trị đó.

(baodantoc.vn)