Lào Cai - Điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao

10:12 AM 29/06/2022 |   Lượt xem: 6004 |   In bài viết | 

Công trình lớp học khang trang đáp ứng yêu cầu học tập của các em học sinh vùng cao

(baotintuc.vn)