Lào Cai: Thêm tổ chức hội để sinh viên DTTS gửi gắm tâm tư, nguyện vọng

10:31 AM 01/04/2022 |   Lượt xem: 2941 |   In bài viết | 

Trao Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Lào Cai

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Lào Cai là tổ chức chính trị - xã hội, trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đây là nơi phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên…

Hiện nay, Trường Cao đẳng Lào Cai có gần 2.000 sinh viên. trong đó, sinh viên là con em đồng bào các DTTS chiếm gần 80%. Đây là bộ phận thanh niên tiên tiến, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của thanh niên, đồng thời là nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Thời gian qua, các phong trào hoạt động của sinh viên nhà trường được tổ chức sâu rộng với nhiều nội dung bổ ích, trong đó, tập chung hướng về cơ sở như phong trào “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”... qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của sinh viên nhà trường với cộng đồng, xã hội.

Việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Lào Cai sẽ góp phần đưa phong trào sinh viên của trường hoạt động hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Bên cạnh đó, Hội cũng là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình tham gia học tập tại trường.

(baodantoc.vn)