Năm 2023: Lào Cai tập trung đầu tư hạ tầng các trường DTNT, bán trú

03:30 PM 17/03/2023 |   Lượt xem: 8262 |   In bài viết | 

Tỉnh Lào Cai đã và đang quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường DTNT và bán trú.

Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, đến nay, tỉnh Lào Cai đã đầu tư xây dựng gần 800 phòng ở cho học sinh bán trú và khoảng 1.200 phòng ở công vụ cho giáo viên vùng khó khăn, vùng cao, vùng đồng bào DTTS.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung đẩy nhanh thi công 44 công trình trường PTDT nội trú, bán trú chuyển tiếp năm 2022; hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị khởi công mới các công trình năm 2023. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng được khởi công cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục sẽ tiến hành mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường PTDT nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Trong đó, ưu tiên đầu tư trang thiết bị dạy học phục vụ chuyển đổi số như: Ti vi, máy tính, hệ thống mạng... Khuyến khích các địa phương, nhà trường duy trì, nhân rộng các mô hình hỗ trợ, giúp đỡ học sinh DTTS yên tâm học tập. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai nhiều cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS.

Thực hiện công tác đổi mới giáo dục, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp theo hướng tinh gọn, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có 612 trường, với 1.360 điểm trường, trong đó các trường phổ thông DTNT, bán trú tiếp tục là nòng cốt trong hệ thống giáo dục vùng cao, vùng đồng bào DTTS…

(baodantoc.vn)