Sơn La: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS

04:29 PM 06/06/2022 |   Lượt xem: 12327 |   In bài viết | 

Một tiết học của học sinh mầm non Trường Mầm non Ban Mai, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, Sơn La

Mục tiêu tiếp tục tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các DTTS, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước.

Phấn đấu đến năm 2025, huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 30% trở lên; trẻ DTTS 3 - 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 97%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi DTTS đạt 98%. 100% trẻ em DTTS trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi.

Hằng năm, 100% học sinh tiểu học người DTTS ra lớp được tập trung tăng cường tiếng Việt bằng nhiều hình thức, nhằm giúp các em đọc thông, viết thạo, đạt chuẩn kiến thức kỹ năng ở từng lớp học và duy trì bền vững khi lên học ở cấp THCS; 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy vùng DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

(baodantoc.vn)