Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương tuyển 1.000 chỉ tiêu

03:31 PM 04/08/2022 |   Lượt xem: 5108 |   In bài viết | 

Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương. (Ảnh: wesite Nhà trường)

Ngày 1/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình có văn bản thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh năm 2022 của Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương.

"Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh, học viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc, các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai thông báo tới học sinh, học viên của đơn vị về đối tượng, điều kiện, phương thức tuyển sinh … theo Thông báo số 182/TB-DBĐHDTTW ngày 22/7/2022 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương", Sở Giáo dục cho hay.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương (Thành phố Việt Trì, Phú Thọ) có văn bản thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2022-2023.

Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương cho hay, năm 2022 nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt quy mô tuyển sinh dự bị đại học dân tộc lớn nhất cả nước với 1000 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh bằng phương thức tuyển thẳng và xét tuyển.

Phương thức tuyển thẳng: Thí sinh tuyển thẳng sẽ được đăng ký bồi dưỡng một trong các tổ hợp sau: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Văn - Sử - Địa, Toán - Văn – Tiếng Anh, Toán-Lý – Tiếng Anh, Toán-Văn- Sử.

Phương thức xét tuyển: Nhà trường thực hiện đồng thời hai hình thức xét tuyển gồm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (xét điểm thi) và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (xét học bạ).

Đối tượng được tuyển thẳng là người dân tộc thiểu số rất ít người Si La, Ở Đu, Brâu, Rơ Năm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lý, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ) đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định.

Thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến ngày 20/9/2022 tại các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực 1 (KV1) quy định. Thí sinh là người dân tộc Kinh thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày 20/9/2022 tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùng này.

Nhà trường tuyển không quá 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm thí sinh là người dân tộc Kinh;

Đối tượng đã một lần trúng tuyển và nhập học dự bị đại học không được xét tuyển dự bị đại học lần thứ hai, các đối tượng đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học không được xét tuyển dự bị đại học.

Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương được thành lập ngày 26/11/1975 theo quyết định số 214/CP của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), thực hiện chính sách Dân tộc của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nằm trong hệ thống các trường chuyên biệt của cả nước.

Nhà trường có nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh là người dân tộc thiểu số, để được theo học tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội...

(giaoduc.net.vn)