UBDT tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông tại Sơn La và Hòa Bình

11:29 AM 31/10/2020 |   Lượt xem: 6596 |   In bài viết | 

Đồng chí Ngô Quang Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị tập huấn có các đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền ở 02 tỉnh Sơn La và Hòa Bình; đại biểu là người có uy tín, già làng, trưởng thôn/bản của các xã trong huyện Mộc Châu, Sơn La và huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên đến từ các bộ, ngành có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và tuyên truyền về ATGT phổ biến 03 chuyên đề: Một số chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về ATGT, tình hình ATGT ở nước ta hiện nay và một số giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tai nạn giao thông; Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động về ATGT ở vùng đồng bào DTTS&MN trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT ở vùng DTTS&MN.   

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho đồng bào DTTS&MN, thực hiện kỷ cương trật tự giao thông, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Thông qua tập huấn, góp phần giúp đồng bào DTTS nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông ở địa phương. Đồng thời, giúp đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động con em đồng bào ở địa phương nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vận động nhân dân tham gia, đóng góp công sức duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, vùng DTTS&MN…

Trọng Tấn (Vụ Tuyên truyền, UBDT)