Vụ Chính sách dân tộc

11:54 PM 22/12/2015 |   Lượt xem: 8708 |   In bài viết | 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Bùi Văn Lịch
 Vụ trưởng

 

 

Bế Thị Hồng Vân
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân
Phó Vụ trưởng
     
   
  Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 Trưởng phòng CSXH
 
     
Đoàn Kiều Vân
Phó Trưởng phòng CSXH
Phùng Quốc Huy 
Phó Trưởng phòng CSXH
Đặng Thị Loan
Phó Trưởng phòng CSXH
     
   
  Hoàng Thúy Quỳnh
Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
 
     
Đào Xuân Quy
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
Phùng Quang Thiện
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
Vi Anh Tùng
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp

 

Quyết định số 230/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 28/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)