Vụ Chính sách dân tộc

12:00 AM 16/01/2021 |   Lượt xem: 11631 |   In bài viết | 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Hoàng Văn Tuyên
 Vụ trưởng
 

 

Bế Thị Hồng Vân
Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân
Phó Vụ trưởng
     
   
  Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 Trưởng phòng CSXH
 
     
Đoàn Kiều Vân
Phó Trưởng phòng CSXH
Phùng Quốc Huy 
Phó Trưởng phòng CSXH
Đặng Thị Loan
Phó Trưởng phòng CSXH
     
Đào Xuân Quy
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
Hoàng Thúy Quỳnh
Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
Vi Anh Tùng
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
     

 

Quyết định số 230/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 13/8/2021, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)