Vụ Kế hoạch - Tài chính

12:00 AM 30/01/2021 |   Lượt xem: 10160 |   In bài viết | 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Mạnh Huấn
Vụ trưởng
     
Trương Thị Bích Hạnh
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Phó Vụ trưởng
   

Nguyễn Thế Hoàng
Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê

Nguyễn Thị Đức Hạnh
Trưởng phòng Tài chính

Vũ Hoàng Anh
Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê

Mao Tiết Hiếu
Phó trưởng Phòng Tài chính

 

Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

(Thông tin được cập nhật đến ngày 12/8/2021, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)