Vụ Tổ chức cán bộ

12:00 AM 28/01/2021 |   Lượt xem: 16189 |   In bài viết | 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

   
  Cầm Văn Thanh
Vụ trưởng 
 
     

Lý Bình Huy
Phó Vụ trưởng 

Lù Thị Lai
Phó Vụ trưởng 

Phạm Thúc Thủy
Phó Vụ trưởng 

 

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi bộ tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 29/9/2022

File đính kèm