Vụ Tuyên truyền

02:07 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 5931 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Tuyên truyền

Địa chỉ: Số141 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 024. 37172769

Emailvutuyentruyen@cema.gov.vn

Quyết định số 236/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền

 

      

Vũ Hữu Hoạt
Vụ trưởng
 

Đỗ Văn Đại
Phó Vụ trưởng

Đinh Xuân Thắng
Phó Vụ trưởng

 Hoàng Thị Lề
Phó Vụ trưởng