Đầu tư hệ thống thiết bị cấp điện năng lượng Mặt trời cho các xã ĐBKK

09:41 AM 24/11/2010 |   Lượt xem: 2497 |   In bài viết | 

Dự án được đầu tư bằng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của chính phủ Phần Lan, với tổng mức đầu tư là 6 triệu Euro, trong đó vốn đối ứng phía Chính phủ Việt Nam là 1 triệu Euro. Cam kết của Chính phủ Việt Nam là sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Phần Lan để đầu tư hệ thống thiết bị cấp điện năng lượng Mặt trời cho các xã ĐBKK và cân đối Ngân sách hằng năm để hoàn vốn cho Chính phủ Phần Lan. Dự án không thuộc mục đích kinh doanh thuần túy mà có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các xã ĐBKK.

Mục tiêu của Dự án là cung cấp nguồn điện, đáp ứng nhu cầu dành cho công tác công cộng và phúc lợi xã hội của các xã, qua đó góp phần tạo nên hạ tầng cơ sở thiết yếu nhằm nâng cao trình độ dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định tình hình dân tộc và an ninh quốc phòng

Đối tượng thụ hưởng của Dự án là các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn Chương trình 135 mà theo quy hoạch đầu tư điện lưới quốc gia sau 2010 không đáp ứng được. Dự án Ứng dụng điện Mặt trời gồm 18 gói thầu được phân bổ cho 70 xã (miền Bắc 36 xã, miền Trung 34 xã) thuộc địa bàn Chương trình 135, các xã được hưởng gói thầu phải phù hợp với các tiêu chí: xã chưa có điện lưới quốc gia; địa bàn thích hợp với dạng năng lượng điện Mặt trời; chế độ bức xạ Mặt trời trung bình đạt từ 3,35kwh/m2/ngày trở lên; số lượng hộ gia đình và nhân khẩu phù hợp; mục đích sử dụng điện phù hợp với mục tiêu của Dự án.

Dự án đầu tư đồng bộ thiết bị cung cấp điện từ nguồn năng lượng Mặt trời kèm theo các hệ phụ tải tại địa bàn bao gồm: hệ nguồn cấp điện cho trụ sở UBND xã; trạm y tế xã; tủ bảo quản Vaccine của trạm y tế; nhà văn hóa xã hoặc thôn, bản; trạm nạp ắc qui; trạm thu phát tín hiệu truyền hình qua vệ tinh. Theo đúng qui trình duy tu, bảo dưỡng của thiết kế, thiết bị sẽ có tuổi thọ là 25 năm. Việc lắp đặt thiết bị sẽ được các đơn vị trúng thầu hoàn thành trong năm 2010 để nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Qua thời gian làm việc, ông Tráng A Dương đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trúng thầu đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt thiết bị dù địa hình cực kỳ khó khăn. Ông cũng đánh giá cao tính khả thi của Dự án, đặc biệt các vị trí lắp đặt thiết bị đã đạt được yêu cầu cao về kỹ thuật và đảm bảo đúng mục tiêu phục vụ cộng đồng.

T.V.T