Trường Cán bộ Dân tộc - Ủy ban Dân tộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

09:27 AM 10/01/2011 |   Lượt xem: 2436 |   In bài viết | 

Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trường Cán bộ Dân tộc đã nỗ lực cố gắng và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Trong đó việc xác định nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc là nhiệm vụ rất cấp bách, một trong những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới. Thông qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, Trường Cán bộ Dân tộc luôn gắn phát động phong trào thi đua với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trường đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, bố trí giảng viên có kinh nghiệm, có trình độ giảng dạy. Kết thúc các khóa học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành và địa phương mình. Từ 2006 đến 2010, Trường đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 42 lớp (chưa kể các lớp phối hợp với các địa phương) với 1.290 lượt người tham dự. Kết quả này đã đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đánh giá cao những thành tích mà Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt Nhà trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, cùng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung. Phó Chủ nhiệm khẳng định, trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy đào tạo, nội dung và hình thức đào tạo phải bám sát các yêu cầu thực tế của cán bộ làm công tác dân tộc tại cơ sở; cần tăng cường các hình thức học tập theo nhóm thảo luận để cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế làm công tác dân tộc, các tình huống diễn ra trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc. Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị cấp ủy, cán bộ Nhà trường cần tạo ra nề nếp dân chủ trong sinh hoạt, xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho cán bộ, giáo viên, xây dựng một môi trường mang đậm màu sắc nhân văn nhằm thu hút các nhà khoa học, những người có đủ đức, đủ tài về với Nhà trường, từng bước nâng cao vị thế của Trường và tiến dần thành lập Học viện Dân tộc.

TVT