Hơn 14 nghìn tỷ đồng đầu tư, phát triển vùng dân tộc và miền núi

09:32 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 2319 |   In bài viết | 

Ðến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng LÐ-TB và XH; đại diện nhiều tổ chức quốc tế và lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

Báo cáo tổng kết do lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trình bày, nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện, CT 135 - II trên địa bàn 1.958 xã, 3.274 thôn, bản ÐBKK của 369 huyện thuộc 50 tỉnh, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển KT-XH các xã, thôn, bản ÐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, thiên tai xảy ra thường xuyên, những năm qua, Chính phủ đã cân đối, bố trí nguồn lực thực hiện chương trình. Tổng ngân sách trung ương đầu tư đạt 14.025,25 tỷ đồng; ngân sách địa phương bố trí hơn 635 tỷ đồng (chiếm khoảng 4,5% tổng vốn). Từ nguồn ngân sách Trung ương, hơn 8.646 tỷ đồng đã đầu tư xây dựng 12.646 công trình cơ sở hạ tầng; trong đó, 3.375 công trình đường giao thông; 2.393 công trình thủy lợi, 2.478 công trình trường học, 1.573 công trình nước sinh hoạt, 367 công trình chợ... Ðến nay, đã bàn giao, đưa vào sử dụng 10.242 công trình.

Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ các hộ, nhóm hộ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo đã đạt kết quả tốt. Nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 1.946,86 tỷ đồng, giúp 2,2 triệu hộ với 11,8 nghìn tấn giống cây lương thực, 33 triệu giống cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản; gần 300 nghìn con giống gia súc, hơn 1,3 triệu con giống gia cầm.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tích quan trọng của các bộ, ngành, địa phương và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong quá trình triển khai, thực hiện CT135 - II và nhiều chương trình, dự án phát triển KT-XH vùng miền núi, vùng dân tộc nước ta. CT 135-II là chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí, nguồn lực của người dân, sự quan tâm của toàn xã hội, Chương trình góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển

KT-XH vùng ÐBKK, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc và miền núi ÐBKK. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, thời gian tới, cần ưu tiên tập trung các nguồn lực tại những xã, thôn ÐBKK, kể cả những xã vùng bãi ngang, địa bàn nằm trong số 62 huyện nghèo trong cả nước... Cần chú trọng những mục tiêu liên quan các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, nâng cao đời sống văn hóa... tại địa bàn ÐBKK. Ðặc biệt, quan tâm hơn nữa việc nâng cao dân trí, đào tạo nghề cho lực lượng lao động tại địa bàn ÐBKK, lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Dân tộc cần phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng hệ thống giám sát, thống kê, đánh giá và phân tích các chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước ta, qua đó kiến nghị bổ sung, hoàn thiện quá trình xây dựng chính sách này đạt kết quả cao hơn nữa. Công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc nói riêng, công tác giảm nghèo nói chung cần tạo bước chuyển biến mới, nhanh hơn, vững chắc không chỉ trong phát triển KT-XH, mà trong các lĩnh vực khác.

nhandan.com.vn