Hội đàm giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ biên giới nước Cộng hòa Mi - an - ma

07:59 AM 24/06/2011 |   Lượt xem: 2120 |   In bài viết | 

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã trao đổi về các vấn đề: Kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; Chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện công tác dân tộc, tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc; Trao đổi bổ sung các điều khoản thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới. 

Tại buổi Hội đàm Thiếu tướng Zaw Win và các thành viên của Đoàn đã trình bày khái quát về tình hình, đặc điểm công tác biên giới, chính sách dân tộc của Mi - an - ma trong thời gian qua, theo Thiếu tướng Zaw Win, chính sách của Mi - an -ma trong thời gian qua đã tập trung đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng (đặc biệt ưu tiên phát triển hệ thống đường giao thông), giáo dục, y tế và nguồn nhân lực.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiểu kinh nghiệm hay trong việc thực hiện chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp cho việc xây dựng, triển khai thực hiện chính sách dân tộc đạt hiệu quả hơn, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Trao đổi tại buổi Hội đàm, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương mong muốn sự phối hợp của hai bên không chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo hai Bộ mà phải mở rộng phạm vi đến các đơn vị của hai Bộ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên viên sang thăm và làm việc với nhau, qua đó, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa hai cơ quan nói riêng và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước nói chung. Về phía Mi - an - ma Thiếu tướng Zaw Win cho biết: đây là ý tưởng hay và mở ra triển vọng hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan, ông sẽ báo cáo, kiến nghị việc này với Chính phủ Mi - an - ma để nhanh chóng đưa vào thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Buổi Hội đàm đã diễn ra thành công, thu được nhiều kết quả tốt, đồng thời đưa quan hệ  tốt đẹp của hai Bộ, hai Chính phủ lên tầm cao mới. Kết thúc buổi làm việc Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đã mở tiệc chiêu đãi Đoàn.

N.S.H.S