Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

04:07 AM 01/06/2012 |   Lượt xem: 2516 |   In bài viết | 
Khoá tập huấn nhằm mục đích củng cố và phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên các mặt: tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Nội dung khóa tập huấn bao gồm: công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời kỳ hiện nay; Một số chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Vai trò và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; Phương pháp tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh việc trao đổi kiến thức trên lớp, khóa học còn tổ chức đưa các học viên đi thăm quan khu di tích lịch sử Pác Bó -"chiếc nôi của Cách mạng", dâng hương tại Đài tưởng niệm Bác Hồ, đi thăm mộ anh Kim Đồng.

Dự kiến trong tháng 6/2012, Ban Dân tộc Cao Bằng sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ những người có uy tín trong đồng bào DTTS của các huyện còn lại trên địa bàn toàn tỉnh./.

Lê Hằng