Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ khai trương Cổng Thông tin điện tử

08:23 AM 04/05/2013 |   Lượt xem: 1930 |   In bài viết | 

Trong những năm qua, Lãnh đạo UBDT không ngừng dành sự quan tâm và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, truyền thông, trong đó sự phát triển mạnh mẽ của Trang Thông tin điện tử, góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, là môi trường thân thiện cung cấp những thông tin hữu ích cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào các dân tộc tiếp cận với những tiến bộ của xã hội. Một trong những hoạt động có tính bao quát, đó là: chuyển từ Trang tin điện tử thành Cổng Thông tin điện tử - đây là bước chuyển quan trọng nhằm khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao dân trí. Cổng Thông tin Điện tử là công cụ chỉ đạo, điều hành của UBDT, cung cấp thông tin và tương tác truyền thông với người dân, với cán bộ làm công tác dân tộc. Cổng Thông tin điện tử UBDT được thiết kế như một phương tiện truyền thông đa phương tiện, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, từng bước theo thời gian, sẽ hình thành một kho dữ liệu về các dân tộc, phục vụ trực tiếp hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của UBDT cũng như nhu cầu cung cấp thông tin về linh vực dân tộc cho các tổ chức và cá nhân quan tâm đến công tác dân tộc.

 

Cổng Thông tin điện tử UBDT được xây dựng đảm bảo đúng lộ trình Chính phủ điện tử. Với phiên bản mới này, Cổng Thông tin điện tử UBDT sẽ ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban. Cung cấp kịp thời thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc và trở thành kênh trao đổi thông tin giữa các Vụ, đơn vị trong Ủy ban với các tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử khẳng định: Lễ khai trương cổng là một sự kiện lớn, có ý nghĩa với UBDT, từ nay UBDT sẽ thực hiện hệ thống công nghệ thông tin trong toàn ngành.Với sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan tư vấn, các chuyên gia đã từng bước giúp Trang tin điện tử của UBDT được nâng cấp và chính thức trở thành Cổng Thông tin điện tử của UBDT. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong quy định của Chính phủ về xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, các địa phương.

Trang tin điện tử của UBDT đã hoạt động nhiều năm nhưng để đạt được sự mong đợi và chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Trong thời kỳ hiện nay, lợi ích của công nghệ thông tin là vô cùng to lớn, cần phải xây dựng một lộ trình, một hệ thống quản trị mạng để phục vụ cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh mạng, phục vụ công tác điều hành của Chính phủ nói chung và của từng lĩnh vực nói riêng. Cổng Thông tin điện tử UBDT là hệ thống kết nối, chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và UBDT trong phạm vi cả nước và quốc tế, đây là kênh thông tin chính thức của UBDT, vừa là công cụ, vừa là một tờ báo, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; phục vụ cho việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; các Vụ, đơn vị cần rà soát và có kế hoạch để đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ; phản ánh, chuyển tải chủ trương, chính sách đến các địa phương, kết nối các địa phương, quản lý hệ thống làm công tác dân tộc thông qua mạng thông tin điện tử, nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thông qua mạng thông tin điện tử; đây là diễn đàn hết sức quan trọng, phản ánh 2 chiều tâm tư nguyện vọng của người dân, của cử tri tới Lãnh đạo UBDT, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; Trách nhiệm trước hết thuộc về Trung tâm Thông tin, cần chủ động, bảo toàn, tránh sai sót, thất thoát thông tin, đảm bảo anh ninh mạng. Trung tâm Thông tin cần có kế hoạch nâng cấp thường xuyên hệ thống, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ…tiếp tục có sự hỗ trợ và bổ sung những yếu tố còn thiếu hoặc chất lượng chưa tốt. Phối hợp với các cơ quan an ninh mạng, để đảm bảo cho hệ thống mạng của UBDT đảm bảo chất lượng, hiệu quả phục vụ đạt kết quả cao như mong muốn.

Sơn Nam