Đoàn Đại biểu Người có uy tín tỉnh Tuyên Quang thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam

04:05 AM 11/06/2013 |   Lượt xem: 2172 |   In bài viết | 

Thực hiện kế hoạch công tác dân tộc năm 2013, trong đó có việc tiếp tục thực hiện chính sách đối với người uy tín, nhằm mở rộng giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc giữa các địa phương, giữa các vùng, miền trong cả nước. Từ ngày 30/5 đến ngày 11/6/2013, tỉnh Tuyên Quang đã cử đoàn đại biểu người có uy tín gồm 29 người, đi thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam.

Tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu người uy tín đã được cơ quan công tác dân tộc tỉnh tiếp đón, giới thiệu nhiều mô hình của các cá nhân, tập thể thể tiêu biểu về công tác dân tộc, công tác vận động đồng bào thực hiện xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai. Các đại biểu trong Đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên họ được đến thăm mảnh đất Đồng Nai trù phú thuộc “miền Đông gian lao và anh dũng”.

Qua đợt thăm quan, học tập thực tiễn lần này, mỗi đại biểu sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hay và có thể áp dụng linh hoạt vào công tác dân tộc, công tác vận động đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào tích cực lao động, sản xuất, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020; tham gia đóng góp xây dựng quê hương, đất nước nhiều hơn nữa, trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Nguyễn Xuân Châu