Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2013 – 2016 và Chương trình phối hợp năm 2013 – 2014

10:36 AM 26/07/2013 |   Lượt xem: 1950 |   In bài viết | 

Những nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan trong việc phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để 2 cơ quan hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và một số công tác đặc thù có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây nguyên.

 

Đây là Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ giai đoạn 2013 – 2016, hằng năm hai cơ quan thống nhất sẽ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch, chương trình công tác năm tới phù hợp với tình hình và nhiệm vụ 2 cơ quan./.

PV