Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại tỉnh Lai Châu

10:22 AM 27/08/2013 |   Lượt xem: 1912 |   In bài viết | 

Tại tỉnh Lai Châu, Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu và 3 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và được nghe địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là việc thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”; tình hình công tác quy hoạch dân cư, quy hoạch đất đai, phương án phát triển sản xuất và sắp xếp ưu tiên đầu tư; việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần, công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện dự án; việc lồng ghép các nguồn vốn, bố trí kế hoạch vốn năm 2013, tiến độ giải ngân, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và kế hoạch bố trí vốn năm 2014. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách theo Quyết định 1592, 33, 102, 54, 2472 tại một số xã của huyện Mường Tè.


Qua kiểm tra cho thấy, các chính sách đã được địa phương triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai; mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Công tác thanh kiểm tra thực hiện các chính sách được tăng cường; việc thực hiện lồng ghép các chính sách tương đối đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBDT tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tốt việc giữ gìn an ninh trật tự; các chính sách dân tộc, các chương trình dự án được triển khai khá đồng bộ; thực hiện tốt công tác giải ngân đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư Chương trình 135 và một số chính sách khác trên địa bàn . Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường tập huấn các chính sách dân tộc dành cho đội ngũ cán bộ cấp xã; niêm yết công khai danh mục các chương trình, dự án được hỗ trợ hằng năm để người dân dễ nắm bắt; cần quan tâm đôn đốc và làm tốt công tác giải ngân đối với các chính sách dân tộc.

Quốc Vượng