Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020

08:51 AM 12/10/2013 |   Lượt xem: 1912 |   In bài viết | 

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân các dân tộc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Từ năm 2006 - 2012, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết chương phối hợp giai đoạn này. Hai ngành đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công tác, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đồng bào dân tộc.

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách cho vùng dân tộc và miền núi, hình thành hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ với nguồn lực đầu tư ngày một nhiều hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dân tộc và miền núi.

 

Nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động nông dân các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, từ năm 2006, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBDT đã ký kết chương trình “Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử đề nghị Lãnh đạo 2 cơ quan cần chỉ đạo các đơn vị đầu mối của 2 bên phân tích làm rõ hơn những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan của những hạn chế còn tồn tại trong giai đoạn vừa qua, đề xuất những giải pháp thiết thực, tiếp tục đề xuất các nội dung phối hợp sát thực tế cuộc sống để chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2020 đạt hiệu quả cao hơn.

 

Tại buổi Lễ đồng chí Nguyễn Quốc Cường,  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH TW Hội NDVN đã trao Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Sơn Minh Thắng, Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng và đồng chí Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT.

 

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho đồng chí Chủ tịch BCH TW Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường và 5 cá nhân thuộc TW Hội NDVN.

 

Đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Quốc Cường Chủ tịch BCH TW Hội NDVN đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau: Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc; công tác tuyên truyền; trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng dân tộc và miền núi; xây dựng một số mô hình điểm về xóa đói, giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số; phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

Xuân Thường - Sơn Nam