Ủy ban Dân tộc ký kết Kế hoạch phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

07:24 AM 18/10/2013 |   Lượt xem: 2555 |   In bài viết | 

Tham dự Lễ ký kết về phía UBDT có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cùng đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đại diện Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các phòng, ban có liên quan.

 

Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa UBDT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm tăng cường công tác vận động, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo vững mạnh; phối hợp nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, cán bộ làm công tác dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường phát huy tình đoàn kết quân dân, tích cực tham gia hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới, hải đảo.

 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền UBDT đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động từ năm 2001 đến nay. Báo cáo cho thấy, hai ngành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc, những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó kịp thời tham mưu xây dựng, điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

 

UBDT đã tham mưu cho Chính phủ cấp miễn phí 20 tờ báo, tạp chí trong đó có Báo Biên phòng đưa đến các Đồn Biên phòng, thôn, xã đặc biệt khó khăn, do đó chất lượng thông tin tuyên truyền đến với đồng bào ngày càng toàn diện, có chiều sâu. Các đơn vị BĐBP đã cử 339 cán bộ có năng lực và kinh nghiệm công tác tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 234 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt cấp xã; đã giới thiệu 641 đồng chí là cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản biên giới.

Từ năm 2010 đến nay, hai cơ quan đã phối hợp tập huấn cho gần 300 cán bộ chủ chốt các xã, thôn, ấp, cán bộ làm công tác dân tộc ở các huyện biên giới và cán bộ làm công tác dân vận của BĐBP; phối hợp làm tốt công tác tham mưu, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án ở khu vực biên giới, hải đảo (như các Quyết định 134, 135, Nghị quyết 30a..), qua đó huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp tăng cường đầu tư xây dựng khu vực biên giới.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chúc mừng những kết quả mà hai cơ quan đã đạt được trong công tác phối hợp những năm qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng chỉ ra những hạn chế mà hai bên cần khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như: nhiều nơi tổ chức thực hiện còn thấp, chưa bền vững, một số địa phương chưa chủ động đề ra nội dung, mục tiêu cụ thể của chương trình, còn lúng túng trong tổ chức, triển khai; hình thức tổ chức, tập hợp đồng bào các dân tộc chưa phong phú, chưa tạo ra động lực để phát huy hết vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện các nội dung, mục tiêu của chương trình phối hợp…

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng  đã ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa UBDT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2013 - 2016. Nội dung Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2013 - 2016 giữa hai cơ quan tập trung vào công tác tuyên truyền; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới, hải đảo; phối hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần “Xây dựng nông thôn mới” ở địa bàn biên giới, hải đảo; nghiên cứu tổng kết thực tiễn để làm cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát triển toàn diện địa bàn biên giới.

Sơn Nam