Ủy ban Dân tộc và  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2017

04:43 AM 26/10/2013 |   Lượt xem: 2031 |   In bài viết | 

Tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT đã báo cáo kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa UBDT và Trung ương Đoàn TNCS HCM giai đoạn 2009 – 2012. Báo cáo cho thấy, hơn 3 năm qua hai ngành đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên người DTTS về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng được một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội là người DTTS có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu nhi trong tình hình mới, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chúc mừng những kết quả mà hai bên đã đạt được trong công tác phối hợp những năm qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục có các chương trình phối hợp, cần quan tâm nhiều hơn nữa vào đối tượng là thanh, thiếu nhi vùng đồng bào DTTS, khu vực đang còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế- xã hội để tập trung vào vấn đề xóa đói giảm nghèo; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội LHTN Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS HCM với các nội dung như sau: Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS HCM và Hội LHTN Việt Nam; phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

 

Các cấp bộ Đoàn và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi DTTS có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các mô hình, điển hình; làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi DTTS ở cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc. Phát huy các giải thưởng, học bổng của Đoàn, nhất là giải thưởng “Vừ A Dính” để hỗ trợ thanh thiếu nhi DTTS. Hai ngành tăng cường các hoạt động phối hợp vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ, nâng cao số lượng, chất lượng của quỹ học bổng và giải thưởng “Vừ A Dính”.

 

Hằng năm, phối hợp xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể đào tạo, tập huấn; biên soạn tài liệu, lựa chọn nội dung, giảng viên, tổ chức đào tạo tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bồi dưỡng công tác dân tộc và công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân tộc các cấp; phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh thiếu nhi DTTS.

 

Quốc Thành