Ủy ban Dân tộc tăng cường hợp tác với tổ chức Actionaid quốc tế tại Việt Nam

04:33 AM 08/11/2013 |   Lượt xem: 2034 |   In bài viết | 

Tham dự Lễ ký kết về phía UBDT có đồng chí: Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; đại diện Lãnh đạo Văn Phòng, Trung tâm Thông tin của Ủy ban; về phía tổ chức Actionaid có bà: Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức Actionaid quốc tế tại Việt Nam; về phía Liên minh Hợp Tác xã Nghệ An: Trần Đình Hường, Chủ tịch Liên minh Hợp Tác xã tỉnh Nghệ An.

 

Dự án “Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số các huyện miền tây Nghệ An” nhằm mục tiêu hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số các huyện miền tây Nghệ An thực hiện các giải pháp sinh kế mới, để thay thế cho các loại hình hiện đang không đem lại tăng trưởng bền vững và không thay đổi vị thế của thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương.

 

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đã khẳng định: Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, ActionAid đã có nhiều nội dung, chương trình hoạt động thiết thực, nhằm xóa đói giảm nghèo như: sinh kế, phát triển nông nghiệp,  xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nguồn nước, môi trường, đặc biệt là hỗ trợ cho các đối tượng nghèo và yếu thế trong xã hội như (phụ nữ, trẻ em...), đó là quyền của phụ nữ và trẻ em gái, quyền được tiếp cận giáo dục, quyền của người HIV/AIDS; đặc biệt ActionAid đã triển khai nhiều dự án về giáo dục cho đồng bào thiểu số, nâng cao năng lực cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa và phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, đã đem lại hiệu quả kinh tế cho hàng trăm hộ gia đình.

 

Trong thời gian qua Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chương trình, chính sách phát triển KTXH cho vùng DTTS, bộ mặt nông thôn đã khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên hiện nay đời sống vật chất và tinh thần vùng DTTS còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm, nhưng theo kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới thì số phát sinh nghèo, cận nghèo mới lại tăng, nhiều thách thức và nhiều vấn đề cần tiếp tục được đầu tư như: Kết cấu hạ tầng KTXH, hỗ trợ phát triển sản xuất, nước sạch, vệ sinh môi trường; y tế, giáo dục, bảo tồn và phát triển văn hóa; tình trạng du canh, du cư, chặt phá rừng nhiều nơi còn diễn biến phức tạp, do đó cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

 

Đồng chí cũng đề nghị tổ chứcActionAid quốc tế tại Việt Nam tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ Ủy ban Dân tộc, mà trực tiếp đối với vùng dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy nhanh, mạnh và bền vững chương trình xóa đói giảm nghèo nói chung, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

 

Cũng tại Lễ ký kết, đại diện UBDT, tổ chức Actionaid và Liên minh Hợp Tác xã tỉnh Nghệ An đã phát biểu cam kết trách nhiệm hợp tác của mỗi bên trong Dự án. Dự án chính thức được ký kết và triển khai tại các xã Nậm Giải, Nậm Nhoong, Quế Sơn, Châu Kim, Mường Mooc, Châu Thôn, Đồng Văn huyện Quế Phong, miền tây tỉnh Nghệ An. Dự án bao gồm các hoạt động được thực hiện nhằm đạt mục tiêu cụ thể là đào tạo nghề cho lực lượng thanh niên chưa có việc làm nhằm phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số miền tây tỉnh Nghệ An; đồng thời đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh tế và năng lực, phát triển kinh tế thị trường cho thanh niên tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp thuộc các huyện đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền tây Nghệ An.

 

Đại diện UBDT, tổ chức Actionaid và Liên minh Hợp Tác xã Nghệ An ký Biên bản hợp tác trước sự chứng kiến của các đại biểu.

 

Và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

 

Sơn Nam