Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Minh Thắng kiểm tra công tác dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng

01:36 AM 02/12/2013 |   Lượt xem: 1672 |   In bài viết | 

Sau chuyến kiểm tra thực tế tại 2 xã của huyện Châu Thành, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, nghe đại diện lãnh đạo tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả thực hiện chính sách trong vùng đồng bào dân tộc năm 2013. Báo cáo cho thấy, năm 2013, tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện công tác phát triển Đảng, quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người DTTS ở các cấp; toàn tỉnh có 5.210 đảng viên là người DTTS, chiếm 16,31% tổng số đảng viên trong tỉnh (tăng 274 đảng viên so với năm 2012), trong đó, dân tộc Khmer tăng 196 đảng viên, dân tộc Hoa tăng 78 đảng viên; có một đồng chí dân tộc Khmer là Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng (khoá XI). Số cán bộ công chức, viên chức DTTS toàn tỉnh có 5.629 người, chiếm 21,43% tổng số cán bộ, công chức  viên chức.

 

Qua 2 ngày đi thực tế và tiếp cận các hộ gia đình nghèo, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng đánh giá cao công tác giảm nghèo của địa phương, nhất là những sáng kiến lồng ghép các chương trình, dự án, giúp cho đồng bào được thụ hưởng nhiều chính sách, từng bước thoát nghèo bền vững. Qua đó cho thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước rất đúng đắn, kịp thời, trong đó có sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong  tỉnh. Đối với những khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới tỉnh cần tập trung bàn sâu hơn để tìm hướng tháo gỡ, khắc phục. Thứ Trưởng cũng mong muốn, địa phương cần quan tâm hơn trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà con vùng nông thôn, vùng đông đồng bào dân tộc sinh sống nhằm nâng cao chất lượng dân số. Để làm tốt công tác này, ngành y tế cần phải có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đưa bác sỹ về tuyến cơ sở, tránh tình trạng thiếu bác sỹ như hiện nay, đây cũng là một nội dung trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Trước đó, Đoàn đã xuống thực tế tại xã Phú Tân và xã An Ninh, huyện Châu Thành để nắm tình hình vùng dân tộc, thăm hỏi đời sống của các hộ nghèo và các mô hình sản xuất của địa phương. Đoàn công tác đã đến thăm quan mô hình trồng rau sạch phủ màng; mô hình cánh đồng mẫu lớn; đến thăm và tặng quà cho 4 hộ nghèo của 2 xã.

 

Đến thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng đã thăm hỏi, khích lệ và vận động bà con nên nghiên cứu các mô hình sản xuất mới, tích cực lao động sản xuất; các gia đình cần quan tâm đến việc học hành của con cháu, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, từng bước vươn lên thoát nghèo./.

Hạnh Nguyên