Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê ký kết Chương trình phối hợp công tác thống kê trong lĩnh vực công tác dân tộc

04:25 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 2115 |   In bài viết | 

Lễ ký kết Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác thống kê ở Trung ương và địa phương; góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả; triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả; phối hợp hình thành, phát triển bộ máy tổ chức thu thập số liệu thống kê về lĩnh vực công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng khẳng định: Trong thời gian qua, UBDT đã có nhiều cố gắng phối hợp với Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành liên quan để tổng hợp, phân tích các số liệu liên quan đến công tác dân tộc, tuy nhiên đến nay kết quả thu được chưa đầy đủ, kịp thời và thiếu số liệu cơ bản phục vụ cho việc xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về công tác dân tộc như: Thu nhập, chi tiêu của từng dân tộc; tình hình đói nghèo của từng dân tộc; các vấn đề về giáo dục và đào tạo của từng dân tộc (mù chữ, tái mù chữ; số học sinh đến trường, bỏ học, tốt nghiệp; thi tuyển, cử tuyển vào học các trường cao đẳng, đại học…); cơ sở vật chất, cán bộ, lương y là người DTTS, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở một số dân tộc; tệ nạn xã hội, ma tuý mại dâm, buôn bán trẻ em, phụ nữ; nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, dịch bệnh ở vùng dân tộc; đội ngũ cán bộ, đảng viên là người DTTS; tình hình tôn giáo, di cư tự do, tranh chấp đất đai, an ninh nông thôn, khiếu kiện ở vùng DTTS…

Thông tin quan trọng về các nhóm DTTS, nhiều chính sách, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng DTTS được xây dựng và hoạch định mà chưa có đủ những căn cứ khoa học vững chắc. Nhiều chính sách được ban hành chưa phù hợp, không khả thi, chậm được đổi mới…ảnh hưởng không nhỏ đến tính hiệu quả của chính sách, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Để thực hiện yêu cầu khó khăn và phức tạp trên, đòi hỏi UBDT phải quyết tâm rất cao, thực hiện trong thời gian dài và toàn diện trên nhiều mặt công tác, trong đó công tác thống kê ngành có vai trò rất quan trọng, nhất là trong xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc và miền núi.

Việc UBDT tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác với Tổng cục Thống kê thể hiện sự quyết tâm của UBDT đối với công tác thống kê. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng mong muốn Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan là sự khởi đầu nhằm triển khai thành công các nhiệm vụ công tác thống kê về lĩnh vực công tác dân tộc từ nay đến năm 2020.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng và đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký kết Chương trình phối hợp với 5 nội dung cơ bản, bao gồm: triển khai các nội dung của Đề án Đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực công tác dân tộc; trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê với UBDT về các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành dân tộc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; phổ biến và tập huấn các chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và cơ sở; tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thống kê cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc toàn nghành; hỗ trợ triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra trên địa bàn vùng dân tộc; các cuộc điều tra ngành, lĩnh vực công tác dân tộc; các hoạt động khác khi có yêu cầu của hai cơ quan.

Sơn Nam